?

Log in

 
 
11 October 2004 @ 05:30 pm
Blogs and Other Stuff  
i'm in ravenclaw!

be sorted @ nimbo.net

Fruits Basket Blog Crew
[+] Honda Tohru
[+] Souma Kyou
[+] Souma Yuki
[+] Souma Kagura
[+] Souma Kisa
[+] Souma Momiji
[+] Souma Shigure
[+] Souma Hatori
[+] Souma Ayame
[+] Souma Akito
[+] Uotani Arisa

»join the crew?

D.N.Angel Blog Crew
[+] Niwa Daisuke
[+] Dark Mousy
[+] Hiwatari Satoshi
[+] Krad
[+] Harada Risa
[+] Harada Riku
[+] Saga Keiji
[+] With

»join the crew?

YugiOh Blog Crew
[+] Yami Yuugi
[+] Jounouchi Katsuya
[+] Mazaki Anzu
[+] Bakura Ryou
[+] Yami Bakura
[+] Malik Ishtar
[+] Kaiba Seto
[+] Kaiba Mokuba
[+] Otogi Ryuuji
[+] Pegasus J. Crawford
[+] Kisara
[+] Blue Eyes White Dragon

»join the crew?

Chobits Blog Crew
[+] Chii/Elda
[+] Dark Chii/Freya
[+] Shinbo Hiromu
[+] Sumomo
[+] Kotoko
[+] Kokubunji Minoru

»join the crew?

Yoroiden Samurai Troopers/Ronin Warriors LJ Crew

Created by metalsyko
Samurai Troopers:
[x] Rekka no Ryo
[x] Suiko no Shin
[x] Tenkuu no Touma
[x] Korin no Seiji
Mashou:
[x] Oni no Shuten Douji
[x] Gen no Rajura
[x] Kayura

›› TSUBASA RESERVoir CHRoNiCLE Blog Crew ~ Kamui ‹‹

›› Yoroiden Samurai Troopers Blog Crew ~ Seiji ‹‹

I am Hinoto in the X/1999 Blog Crew.
 
 
mood: accomplishedaccomplished